Varkaan laakso

Grorud — siinä vasta varkaalle oikea laaksojen laak­so!

Olen uskaltautunut erään ylhäällä Ravnkollenilla sijaitsevan kerrostalon ylimmän kerroksen huoneis­toon. Alhaalla olevista rivitaloista vilistävät kotiäidit, niin nuoret kuin iäkkäämmätkin, loputtomina jonoi­na ostoskeskukseen ja takaisin. Mutta täällä korkeissa kerrostaloissa ovat asunnot pienempiä ja kalliimpia, ne on tarkoitettu uraansa luoville yksinäisille ihmi­sille tai lapsettomille aviopuolisoille, jotka molemmat käyvät töissä. Sellaiset huoneistot ovat omistajilleen (tai vuokraajilleen) väliasemia niin avioliitossa kuin urallakin. Sisustuksessakin on usein tämän väliaikai­suuden leima, se on rajoitettu kaikkein välttämättömimpään odoteltaessa jonkinlaista läpimurtoa, ja on­nistunutta se on varsin harvoin (sellaisista paikoista varas löytää lähinnä vain pankkikirjoja ja itseopiske­lua tai iltakoulua varten varattua materiaalia).

Useim­miten näissä loistoluokan vuokra-asunnoissa on kak­si pientä huonetta, keittiö ja pienenpieni eteinen, jot­ka on varusteltu niin ylenpalttisesti, että ne heijaste­levat asukkaiden kunnianhimoisia tavoitteita ja toi­veita, edustavat toiveiden korvikkeita tässä ja nyt. Sellaisissa paikoissa varkaan ei tarvitse aristella; kaik­ki on hankittu raivokkaalla kuluttajan ruokahalulla ja vaihtelee muotivirtausten ja mielialojen mukaan. Vä­liaikainen viihtyisyys on nimenomaan väliaikaista, se on tarkoitettu hylättäväksi, pois heitettäväksi tai va­rastettavaksi lyhyen ajan kuluttua.